Czy konopie indyjskie powodują zaburzenia psychotyczne?

Badanie opublikowane w American Journal of Psychiatry dotyczyło genetyki prawie dwóch milionów ludzi w Szwecji. Zespół kierowany przez dr Kennetha S. Kendlera z Virginia Commonwealth University przyjrzał się używaniu konopi indyjskich i schizofrenii. Znaleźli istotną zależność dawka-odpowiedź. Osoby z wariantem C/C genu AKT1 były siedem razy bardziej narażone na rozwój psychozy, gdy codziennie paliły konopie indyjskie.

Nie ma jednoznacznych dowodów łączących używanie konopi z rozwojem zaburzeń psychotycznych. Wciąż pojawiają się pytania dotyczące dokładnych przyczyn schizofrenii i innych zaburzeń, a wielu czołowych naukowców się z tym nie zgadza. Naukowcy z Harvard Medical School przeprowadzili metaanalizę 29 marihuaną lecznicza badań, stwierdzając wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych zarówno u obecnych, jak i żyjących w życiu użytkowników konopi. Ponadto obecni użytkownicy konopi uzyskiwali znacznie wyższe wyniki w zakresie schizotypii zdezorganizowanej i schizotypii pozytywnej niż osoby nieużywające.

Najbardziej ostateczne badanie psychozy wywołanej przez konopie nie zostało jeszcze opublikowane, ale kilka starszych badań wskazuje na związek. Na przykład osoby, które zaczynają zażywać konopie indyjskie w okresie dojrzewania, są bardziej narażone na rozwój objawów psychotycznych w późniejszym życiu. Używanie konopi indyjskich może mieć wpływ na wczesny wiek, w którym u ludzi pojawiają się objawy psychozy. W innej metaanalizie z 2011 r. przeanalizowano 83 badania, które wykazały związek między regularnym używaniem marihuany a wczesnym początkiem psychozy. Dobrym pomysłem może być zwiększenie ryzyka schizofrenii do 20 roku życia.

Inne badania wykazały również silny związek między używaniem konopi indyjskich a zaburzeniami psychotycznymi. Niektóre badania wykazały nawet, że używanie konopi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych. Ale nie ma jednoznacznych dowodów na to, gelato nasiona że marihuana jest przyczyną zaburzeń psychotycznych. Dopóki przyglądamy się faktom, możemy podjąć świadomą decyzję dotyczącą najlepszych opcji leczenia dla naszych pacjentów. Przyszłość jest niepewna, ale możemy zrobić co w naszej mocy, aby zapobiec ich rozwojowi.

Jednak dowody są mieszane. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenia. Najczęściej występują halucynacje. Ci, którzy doświadczają halucynacji, nie potrafią odróżnić prawdziwego od fałszywego. Objawy psychozy są tymczasowe i znikną po usunięciu leku z mózgu. Jeśli są chroniczne, skutki marihuany mogą spowodować, że pacjent straci zdolność odróżniania rzeczywistości od otoczenia.

Istnieją również badania, które wykazują związek między marihuaną a zaburzeniami psychotycznymi. Psychozę wywołaną przez konopie można łatwo odrzucić jako stan krótkotrwały. Większość pacjentów z psychozą wywołaną konopiami indyjskimi ma również podstawowe problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak zaburzenia związane z używaniem substancji. Potrzebują stałej opieki i leków, aby leczyć stan. Osoby z najwyższym ryzykiem rozwoju CIPD powinny zostać poddane ocenie, gdy tylko wystąpią u nich jakiekolwiek objawy.

W przeciwieństwie do tego, codzienne stosowanie marihuany o dużej sile działania wiąże się z czterokrotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychotycznych. Badania te wykazały również pozytywną korelację między używaniem marihuany a FEP. Jest to ważne, ponieważ codzienne spożywanie konopi indyjskich ma znaczący wpływ na wystąpienie tych zaburzeń psychicznych. To powiązanie jest ważne, ponieważ podkreśla fakt, że konopie indyjskie mogą pogorszyć istniejący stan zdrowia psychicznego, a stosowanie tego leku może zwiększyć to ryzyko.

Wyniki badania są ważne dla każdego, kto używa marihuany. Konopie indyjskie są używane przez ludzi na całym świecie do różnych celów. Niektórzy używają go do celów rekreacyjnych, podczas gdy inni używają go jako leku. Każdy, kto używa marihuany, powinien zrozumieć, że wiąże się z nią ryzyko. W przypadku osób, u których zdiagnozowano już zaburzenie psychotyczne, konieczne jest natychmiastowe zwrócenie się o pomoc lekarską. Jeśli już używają marihuany, powinni zasięgnąć profesjonalnej pomocy, aby ustalić, jakie jest ryzyko.

Wyniki badania powinny zainteresować każdego, kto używa konopi w celach leczniczych lub rekreacyjnych. Ważne jest, aby wiedzieć, że ryzyko związane z marihuaną o wysokiej zawartości THC nie jest zerowe. Jest to ryzyko związane z marihuaną o wysokiej zawartości THC. W związku z tym bardzo ważne jest, aby zasięgnąć porady lekarza, jeśli podejrzewasz zaburzenie psychotyczne. Ponadto legalizacja marihuany zmniejszy ryzyko schizofrenii.