Malta pozwoli ludziom dorosnąć do czterech roślin konopi w ramach poważnej reformy chwastów

Rząd maltański właśnie wprowadził przepisy, które pozwolą ludziom wyhodować w swoich domach do czterech roślin konopi, co jest bardzo podekscytowane. Rząd zapewni jednostkom nasiona do uprawy do czterech roślin. Nowe prawo pozwoli ludziom wytwarzać własne artykuły spożywcze i oleje z konopi indyjskich. Ustawodawstwo pozwala również na tworzenie klubów towarzyskich, w których ludzie mogą dzielić się swoim rosnącym doświadczeniem.

Zmiana ustawy o konopiach indyjskich jest pożądanym krokiem we właściwym kierunku dla Malty. Nowe prawo da obywatelom prawo do uprawy do czterech roślin konopi w ich domach, ale nie https://www.ministryofcannabis.com/pl/uprawa-konopi wyeliminuje całkowicie sankcji karnych związanych z konopiami. Na razie ludzie będą mogli wyhodować tylko do czterech roślin. Nowa ustawa zacznie obowiązywać 31 marca 2021 r.

Nowe prawo sprawi, że marihuana medyczna będzie legalna w kraju, a rząd planuje zalegalizować konopie indyjskie bez recepty. Nowe prawo pozwoli również stowarzyszeniom na uprawę do czterech roślin konopi w swoich domach i zabroni korporacjom ich posiadania lub zarządzania. Ponadto ograniczy liczbę stowarzyszeń konopnych do 500 członków. Ponadto stowarzyszenia będą mogły sprzedawać nasiona, ale muszą one znajdować się co najmniej 250 metrów od szkół. Co więcej, ludzie mogą zostać członkami tylko jednego stowarzyszenia, aby nie naruszać innych praw.

Nowe przepisy ułatwią również ludziom uprawę konopi w ich domach. Nowe przepisy pozwolą ludziom wyhodować do czterech roślin konopi w ich miejscu zamieszkania. Będą musieli upewnić się, że rośliny konopi, które uprawiają, nie są widoczne z innych właściwości. Ponadto roślina nie może być widoczna z innych rezydencji. Pomoże to uniknąć działalności przestępczej, ale nie zabroni całkowicie uprawy i używania konopi.

Rząd pozwoli ludziom uprawiać konopie w swoich domach tylko wtedy, gdy spełniają określone kryteria. To prawo dotyczy tylko osób dorosłych, które ukończyły 21 lat. Mogą legalnie wyhodować do czterech roślin w swoich domach w zamkniętym obiekcie. Maksymalna ilość marihuany, jaką może wyhodować osoba dorosła, to dwie uncje. Jeśli jednak osoba ma mniej niż 18 lat, może wyhodować maksymalnie cztery rośliny.

Nowe prawo pozwoli również ludziom wyhodować w domu do czterech roślin konopi. Nowa ustawa pozwoli również ludziom na posiadanie do czterech roślin marihuany w swoich domach. Nowe prawo pozwoli na zakup leku w specjalnie powołanych stowarzyszeniach. Chociaż palenie w miejscach publicznych pozostaje nielegalne, nadal będzie legalne posiadanie do siedmiu gramów tej substancji.

Nowe prawo ma pewne wady, ale korzyści są warte ryzyka. Oprócz zwiększonej dostępności, nowe przepisy ograniczą również sprzedaż marihuany. Hiszpańska Agencja Medyczna stanowi główną przeszkodę w używaniu konopi indyjskich do celów terapeutycznych. Lek kosztuje 30 000 euro na pacjenta rocznie. Osoby cierpiące na stan zagrażający życiu powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Nowe prawo pozwoli ludziom wyhodować do czterech roślin konopi w swoich domach i pozwoli ludziom mieć do siedmiu gramów na roślinę. Ponadto ustawa pozwoli również dorosłym trzymać w domu do 50 gramów suszonej marihuany. Prawo zabroni sprzedaży jakichkolwiek nielegalnych produktów marihuany. Chociaż może to być pozytywne dla kraju, nie zachęca do rekreacyjnego używania.