Palenie marihuany nie jest powiązane z problemem chronicznego oddychania

Kilka badań wykazało, że regularne palenie marihuany może nie wiązać się z przewlekłymi problemami z oddychaniem. W jednym badaniu, przeprowadzonym w 2008 roku, zbadano wpływ palenia konopi na przewlekłe zapalenie oskrzeli. Naukowcy ocenili częstość występowania przewlekłego zapalenia oskrzeli wśród dorosłych, którzy palili marihuanę co najmniej raz w miesiącu. Uczestników zapytano o objawy, których doświadczali, takie jak kaszel, poranna flegma lub świszczący oddech w klatce piersiowej podczas przeziębienia.

Ponadto badanie przeprowadzone w 2004 r. wykazało, że nałogowi palacze konopi są narażeni na zwiększone ryzyko POChP i przewlekłego zapalenia oskrzeli. To zwiększone ryzyko może spowodować zaostrzenie choroby u osób intensywnie używających konopi indyjskich. Jednak badanie wykazało, że nie ma wystarczających dowodów, aby jednoznacznie powiązać palenie konopi indyjskich z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.

Inne badania wykazały, że dym marihuany zawiera wiele takich samych substancji toksycznych jak papierosy. Chociaż nie ma badań, które wykazałyby, że marihuana jest bardziej szkodliwa dla płuc, płuca palaczy marihuany są narażone na wiele tych samych substancji chemicznych, które zawiera dym papierosowy. Użytkownicy marihuany wdychają dym z marihuany znacznie głębiej i utrzymują go w płucach dłużej niż palacze papierosów. Długotrwałe używanie marihuany zwiększa ryzyko rozwoju POChP.

W kilku badaniach przeprowadzonych w 2014 r. zbadano wpływ marihuany na płuca. Chociaż palenie marihuany nie ma bezpośredniego związku z POChP, istnieje silna korelacja między nią a paleniem papierosów. Ilość wypalanej automat z cbd marihuany i liczba wypalanych papierosów jest ważnym czynnikiem w POChP. Oprócz palenia marihuany ważne jest, aby pamiętać, że palacze papierosów palą również tytoń, więc związek między nimi jest mniej pewny.

Chociaż badania te nie powiązały bezpośrednio palenia marihuany z POChP, wykazały znaczący pozytywny związek między paleniem marihuany a rakiem płuc. Używanie marihuany i tytoniu jest powszechnie mieszane, w powszechnej praktyce znanej jako „kiff”.

Naukowcy odkryli, że palenie marihuany zmniejsza stosunek natężonej objętości wydechowej w ciągu 1 sekundy do natężonej pojemności życiowej, zmniejszając przewodnictwo w drogach oddechowych i zwiększając całkowitą pojemność płuc. W rzeczywistości jeden joint z marihuaną miał taki sam wpływ na czynność płuc jak 2,5 do pięciu papierosów tytoniowych, a efekt był podobny w przypadku pojedynczego jointa z marihuaną. Co więcej, palenie marihuany zmniejszało gęstość płuc w skanach HRCT. Naukowcy zauważyli zmniejszone ryzyko makroskopowej rozedmy płuc tylko u 1/75 palaczy konopi, 15/92 u palaczy, którzy nie palili tytoniu.

Naukowcy odkryli również, że palenie marihuany nie wpływa na czynność płuc u większości ludzi. Wyniki te są zgodne z ustaleniami badania CARDIA, w którym analizowano rolę palenia w zapobieganiu przewlekłym problemom z oddychaniem. W badaniu zbadano cbd marihuany co to jest czynność płuc pięciuset piętnastu młodych dorosłych powyżej dwudziestego roku życia, którzy byli narażeni na różne rodzaje dymu. Palacze marihuany nie doznali żadnych uszkodzeń płuc, a ich funkcjonowanie poprawiło się na przestrzeni lat.

35-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej. Jego historia palenia marihuany nie była niczym niezwykłym, chociaż odmawiał palenia papierosów. Poinformował również, że kilka lat temu przestał palić marihuanę. Parametry życiowe pacjenta mieściły się w granicach normy. Jego wstępne badania laboratoryjne były nijakie. RTG klatki piersiowej i tomografia komputerowa wykazały łagodną lub umiarkowaną odmę opłucnową wierzchołka prawej strony. Dalsza ocena wykazała rozedmę okołoprzegrodową ze zmianami pęcherzowymi.

Oprócz tych wyników badanie wykazało, że palenie konopi nie powoduje trwałych zmian w drogach oddechowych. Jednak liczba użytkowników marihuany w badaniu była niewielka, a naukowcy nie są pewni, czy te trendy są prawdziwe, czy nie. Ale wyniki tego badania powinny uspokoić palaczy medycznej marihuany, którzy palili ją z powodów medycznych. Należy jednak pamiętać, że w tym badaniu nie analizowano innych zagrożeń.