Sondaż Gallupa: połowa Amerykanów twierdzi, że rekreacyjne używanie marihuany powinno być legalne

W nowym sondażu Gallupa połowa Amerykanów stwierdziła, że rekreacyjne używanie marihuany powinno być legalne. To znaczny skok w porównaniu z czterema procentami w 2011 roku, które opowiadały się za legalizacją, ale trend nie jest nowy. W rzeczywistości liczba osób, które popierają legalizację, odzwierciedla liberalizację postaw wobec praw gejów i małżeństw osób tej samej płci. Pomimo niedawnego wzrostu poparcia społecznego dla legalizacji marihuany, niektórzy Republikanie pozostają przeciwni.

Odkrycia sugerują, że opinia publiczna na temat marihuany zmieniła się dramatycznie w ciągu ostatniej dekady. Chociaż tylko sześć procent wyborców sprzeciwiało się legalizacji, dwie trzecie Amerykanów popiera ją zarówno w celach medycznych, nasiona konopi siewnej cbd jak i rekreacyjnych. Liczba tych, którzy sprzeciwiają się legalizacji, spadła w ciągu ostatniej dekady o 20 punktów procentowych. Ponadto jedna trzecia konserwatystów i jedna trzecia osób starszych opowiada się za legalizacją.

Opinia publiczna dotycząca marihuany mogła się zmienić w wyniku marihuany medycznej i sprzeciwu wobec wojny narkotykowej. Niektóre badania wykazały nawet, że legalizacja marihuany pomogłaby zmniejszyć przestępczość z użyciem przemocy. Sukces medycznej marihuany pomógł opinii publicznej postrzegać ją jako mniej szkodliwą niż inne leki. Oprócz medycznej marihuany, sukces wojny narkotykowej sprawił, że wielu Amerykanów uważa, że marihuana powinna zostać zalegalizowana.

Podczas gdy większość Demokratów opowiada się za legalizacją, znaczna mniejszość sprzeciwia się temu ruchowi. Według sondażu tylko 3% Republikanów opowiada się za legalizacją marihuany. Jednak Demokraci są bardziej otwarci i popierają legalizację marihuany. Tylko siedem procent tych, którzy się temu sprzeciwiają, popiera go w celach rekreacyjnych. Oznacza to, że większość Demokratów opowiada się za legalizacją narkotyku.

W sondażu odsetek Amerykanów, którzy uważają, że marihuana powinna być legalna, spadł ze szczytowego poziomu 65% w 2019 r. do 58% w 2020 r. Partia Republikańska jest przeciwna legalizacji marihuany, podczas gdy większość Amerykanów ją popiera. Tylko pięć procent samozwańczych niezależnych sprzeciwia się legalizacji narkotyku. Spadek ten wynika z faktu, że większość obywateli amerykańskich popiera legalizację marihuany.

W ankiecie czterech na pięciu chodzących do kościoła powiedziało, że jest za legalizacją marihuany. Wzrósł również odsetek chodzących do kościoła, którzy uczęszczają na cotygodniowe nabożeństwa i na nabożeństwa religijne: trzy czwarte Czarnych i dwie trzecie umiarkowanych Demokratów. Natomiast płeć przeciwna jest zdecydowanie przeciwna legalizacji, a sprzeciwia się jej tylko 22% Republikanów. Badanie to sugeruje, że postawy dotyczące legalizacji zależą od tego, czy Amerykanie uczęszczają na usługi.

Badanie przeprowadzone przez Pew wykazało, że ponad połowa Amerykanów opowiada się za legalizacją marihuany. Ponad połowa osób opowiadających się za legalizacją to millenialsi. Różnica wieku między demokratami a republikaninem wynosi 32 punkty. Oczekuje się, że do 2021 r. liczba osób popierających legalizację marihuany wzrośnie do 68 proc. Ponadto uważa się, że więcej państw przyjmie ten pomysł.

Pytanie o legalizację marihuany nie wspominało konkretnie o celach medycznych czy rekreacyjnych. Wykazuje szeroki wzrost na korzyść. Tylko 6% dorosłych jest temu przeciwnych, co komplikuje sprawę. Badanie tego pytania jest ważne, ponieważ pozwala na dokładniejszą ocenę nastawienia społeczeństwa do marihuany. Wyższy odsetek oznacza, że Amerykanie są bardziej skłonni do legalizacji narkotyku.

Chociaż jeden na dziesięciu dorosłych Amerykanów sprzeciwia się legalizacji marihuany, liczba Amerykanów, którzy ją popierają, wzrosła. Większość Amerykanów w wieku 50 lat i starszych uważa, że marihuana powinna zostać zalegalizowana. Tylko jedna trzecia Amerykanów jest temu przeciwna. A ci, którzy się temu sprzeciwiają, to generalnie Demokraci. Sondaż wykazał również, że Republikanie są mniej skłonni do popierania legalizacji marihuany. Większość republikanów popiera legalizację marihuany, ale jest to kontrowersyjna kwestia.