Medyczna marihuana dla dzieci z rakiem szeroko wspierana przez lekarzy

Ankieta przeprowadzona wśród lekarzy, którzy leczą dzieci z rakiem, wykazała, że prawie osiemdziesiąt procent tych lekarzy poparłoby używanie medycznej marihuany. Ponadto dziewięćdziesiąt pięć procent lekarzy onkologii dziecięcej, którym nie przyznano certyfikatu przepisywania leku, pozostało przeciwnych. Niezależnie od sprzeciwu wydaje się jednak jasne, że ci specjaliści popierają stosowanie marihuany jako opcji dla dzieci z chorobą nowotworową.

Co więcej, onkolodzy pediatrzy nie zgłaszali obaw związanych z możliwością nadużywania substancji odurzających wśród dzieci, które otrzymały MM. I chociaż ryzyko przepisywania marihuany dzieciom było wyższe niż w przypadku leków na receptę, większość lekarzy podkreślała również, że lek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ponadto stosowanie MM w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową jest również szeroko popierane przez pediatrów i innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej.

Kilka odpowiedzi ankietowych wykazało, że wielu świadczeniodawców było zaniepokojonych uzależnieniem od narkotyków i nadużywaniem substancji u dzieci, które otrzymały MM. Co więcej, większość z nich nie była zainteresowana prokuraturą federalną za ułatwienie dzieciom dostępu do MM. W przeciwieństwie do tego, lekarze w Seattle i Bostonie nie mieli formalnych zasad dotyczących stosowania MM, chociaż niektórzy z nich starali się już o przeszkolenie w tym zakresie przez państwo.

Wyniki ankiety sugerują, że wielu świadczeniodawców nie jest zaniepokojonych możliwością nadużywania narkotyków wśród dzieci, które je stosują. Podobnie tylko 8% dostawców, którzy są n-ETC, zgłaszało zaniepokojenie prokuraturą federalną. Pomimo pozytywnych ustaleń, wciąż istnieje wiele pytań dotyczących legalności medycznej marihuany dla dzieci z chorobą nowotworową. Niemniej jednak wyniki badań pokazują, że większość lekarzy w tej dziedzinie jest skłonna poprzeć stosowanie medycznej marihuany u dzieci z chorobą nowotworową.

Badanie wykazało, że większość lekarzy onkologów dziecięcych opowiada się za MM. Nie mieli żadnych obaw dotyczących stosowania MM u dzieci. Tylko cztery procent onkologów dziecięcych sprzeciwiało się stosowaniu medycznej marihuany. Sugeruje to, że MM jest bezpieczniejszą opcją dla dzieci chorych na raka, ale nikt jeszcze nie określił, czy jest bezpieczna. Jeśli jest to legalne dla pacjentów pediatrycznych z rakiem, warto zacząć z niego korzystać.

Badanie wykazało, że większość onkologów dziecięcych wolała otrzymywać informacje na temat marihuany od swojego zespołu opieki zdrowotnej. Wśród pacjentów, którzy nie otrzymywali edukacji związanej z konopiami od swoich pracowników służby zdrowia, lekarze rzadziej ją wspierali. Woleli otrzymywać informacje o marihuanie od zaufanego lekarza. Odkrycia sugerują, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że marihuana może pomóc dzieciom chorym na raka. Dane dotyczące raka są zachęcające, ale potrzebne są dalsze badania.

Istnieją dwa główne rodzaje medycznej marihuany dla dzieci chorych na raka. Niektórzy lekarze zalecają go pacjentom z ostrymi objawami choroby. Ale są też warunki, w których używanie konopi jest niewłaściwe. Większość onkologów dziecięcych uważa, że może być przydatna w leczeniu różnych problemów zdrowotnych. Chociaż ważne jest, aby rodzice szukali informacji od swoich lekarzy, niektórzy ludzie czują się niekomfortowo z legalizacją marihuany.

FDA zatwierdziła również receptę na konopie indyjskie dla dzieci chorych na raka. FDA jeszcze nie zatwierdziła leku dla dzieci z rakiem. Dawanie dziecku marihuany nie jest dobrym pomysłem. Powinieneś zasięgnąć auto blueberry opinie porady lekarza i przeprowadzić własne badania. Badanie w Kalifornii wykazało, że medyczna marihuana dla dzieci z rakiem nie ma negatywnych skutków. Badanie zostało również wsparte przez onkologów dziecięcych.

Korzyści z medycznej marihuany są dobrze udokumentowane. Jest to skuteczna metoda leczenia nudności, wymiotów i apetytu u chorych na raka. Badaniem objęto 50 pacjentów pediatrycznych, w tym 9 pacjentów z guzami mózgu. Pacjenci ci otrzymywali medyczną marihuanę w postaci kropli oleju lub ekstraktów wziewnych. Jego skutki odnotowano w ośmiu różnych kategoriach objawów. Lek był skuteczny zarówno w przypadku bólu ostrego, jak i przewlekłego.